NOF Landsmøte 2017 29 04 17

Årets Landsmøte ble avviklet på Scandic Hotell i Asker i perioden 21.04. -23.04. Vi var 27 delegater – derav 11 stemmeberettigete.

Her kan du lese rapporten fra Landsmøte


 

Vil du bli medlem? 190317

Ved å være medlem av Oslo Orlogsforening, bidrar du til fellesskapet for et maritimt miljø

Grunnlaget for stiftelsen av Norges orlogsforening finner du mer om her

 Ta kontakt post@osloof.org


 


17 mai 2017
Tradisjonen tro, var det iår også sermoni ved Tordenskiold statuen og Gasten

 

BEFALSFORENINGENS HYTTE PÅ OSCARSBORG

17 06 16

Det er fortsatt noen ledige tidsrom for å leie hytta, som ligger på en av Oslofjordens flotteste tomter.
Ta kontakt med Kjell Olsen, tlf. 906 66 818,
email kj-olse@online.no.

Du finner flere detaljer her

 

Kunngjøringer

Oppdatert: 28.08.2017

Har du endringer på adresse, telefon eller
E-post, så send rettelse til post@osloof.org
Lørdag 14 10 17 Kl 10:00
Avreise for Fredrikstad hvor vi besøker en ny Orlogsforening, og vi får en tur til Gamlebyemn
Tirsdag 14 11 17
medlemsmøte:
Arbinsgate 1. Flaggheis kl 19:00
Kaseri v/ Bjørn Pedersen
Torsdag 07 12 17
Julemøte: Arbiens gate 1
Flaggheis kl 19:00
Kveldens kåsør blir Thorleif Thorleifssen

---------- oooOOOooo ----------

Fredrikstad Orlogsforening
Norges Orlogsforbund
Kristiansand Orlogsforening KOF
Forsvarsforeningen.no
Sjømilitære Samfund
Sjømilitære Samfund Bergen
Norske Reserveoffiserers forbund
Marinens Sanitetsforening
Marineigeniørgruppen
Sjøkadettforeningen Valkyrien
Tordenskiolds soldater
ARKIV:  
07 10 16 Det er ubegripelig: Kysten legges åpen
20 10 15 Kasjett bæres med ære
09 01 15 Julebord 2014
07 04 14 Det 17. Nordiske Marina Kameratforeningsmötet
07 04 14 Mine blir minnemerke
12 11 2013 Oppererte sårede soldater på sykehus - mens Molde
06 11 2013 Heltedåd berget 113 menneskeliv
17 05 2013 Harald Blikras sin tale på Rådhusplassen
12 03 2013 U-båtdramatikk fra 1 vedenskrig
26 10 2012 Reis et skammens monument
13 06 2012 Smell i orlogssalutten 17 mai
06 06 2012 Sterkt budskap på nationaldagen
05 06 2012 Storslott orlogsfest i Bergen
17 05 15 NOFs Landsmøte og Nordisk marinestevme 2016
17 05 15 Orlogsforeningen holder 17 mai tradisjoner i hevd
20 08 14 NMK Nytt Nr 2
10 12 13 Skjemtegauken - Max Manus
10 12 13 NOF's hederstegn til Kjell Thune
17 05 13 Erik Brauner ved monumentet "Orlogsgasten" 17 mai
12 03 13 Irsk stolthet over norsk viking arv
27 02 13 "Doffen" Helleseth er død
07 12 12 Hederstegn til kvinner i Oslo Orlogsforening
05 11 12 En synkeferdig marine
13 06 12 "Forsvarssaken ikke noe man leker med"
17 05 12 Vi hedrer minnet til de 4000 som aldri kom hjem