Vil du bli medlem? 190317

Ved å være medlem av Oslo Orlogsforening, bidrar du til fellesskapet for et maritimt miljø

Grunnlaget for stiftelsen av Norges orlogsforening finner du mer om her

 Ta kontakt post@osloof.org


 


Minerydding 14 02 18

Det foregår som kjent minerydding i Oslofjorden for tiden. Vi vil i den forbindelse invitere til en omvisning på den norske minerydder KNM Måløy  på lørdag kommende den 17. feb. kl. 13.00 som ligger ved Vippetangen. Her vil vi også få litt innføring i moderne minekrigføring.   

Påmelding skjer til "paamelding@m314alta.org", ta med ID. 

Frist for påmelding er fredag  16. feb .kl. 12.00.

Deretter kl. 16.00 vil det være åpent skip på Alta for mannskaper fra KNM Måløy og KNM Rauma og de som ønsker å bistå med omvisning er hjertelig velkomne.

MVH

L. Tobiassen

Fartøylaget M314 Alta


 
Julemøte 12 Des

12 12 17

Julemøte i år ble avholdt i enverdige lokalene til maskinistforeningen

Maten smakte fortreffelig, så stor takk til Sjefskokk
Tom Christian Engeli.

Eller så kan det vel sies at dette var Julemøte over alle julemøter, det var særdeles god stemning og det ble en sen kveld for de fleste, så det var tydelig at alle koste seg.


Medlemsmøte FOF

14 10 17

Det var en særdeles fin ide at Fredrikstad Orlogsforening inviterte til medlemsmøte, og det ble en innholdsrik dag.
Og det er vel ukjent for de fleste at Europas eldste skip restaureres til seilende tilstad nettopp i Fredrikstad
OOF takker for en fin dag med mye fin informasjon i omvisningen på Isengran.

Se mer om denne dagen her

Her er referat fra Orlogstreff i Fredrikstad


 

BEFALSFORENINGENS HYTTE PÅ OSCARSBORG

17 06 16

Det er fortsatt noen ledige tidsrom for å leie hytta, som ligger på en av Oslofjordens flotteste tomter.
Ta kontakt med Kjell Olsen, tlf. 9056 6818,
email kj-olse@online.no.

Du finner flere detaljer her

 

Kunngjøringer

Oppdatert: 22.02.2018

Har du endringer på adresse, telefon eller
E-post, så send rettelse til post@osloof.org
2018
Tirsdag 13 03 18
Årsmøte Arbinsgate
"Polfareren"
m/ Thorleif Thrleifson
Tirsdag 10 04 18
Medlemsmøte KNM ALTA ? ( Stormsuppe)
 20-22 04 18
Landsmøte
se www.norgesof.org
Tirsdag 08 05 18
Markering på frigjøringsdagen
Torsdag 17 05 18
Kransenedleggelse ved Tordeskioldstatuen og Gasten
Tirsdag 14-16/ 10 18
Medlemsmøte (Cruise T/R Kiel)
Tirsdag 13 11 18
Medlemsmøte
Onsdag 05 12 18
Julemøte i Arbinsgate

---------- oooOOOooo ----------

Fredrikstad Orlogsforening
Norges Orlogsforbund
Kristiansand Orlogsforening KOF
Forsvarsforeningen.no
Sjømilitære Samfund
Sjømilitære Samfund Bergen
Norske Reserveoffiserers forbund
Marinens Sanitetsforening
Marineigeniørgruppen
Sjøkadettforeningen Valkyrien
Tordenskiolds soldater
ARKIV:  
07 10 16 Det er ubegripelig: Kysten legges åpen
20 10 15 Kasjett bæres med ære
09 01 15 Julebord 2014
07 04 14 Det 17. Nordiske Marina Kameratforeningsmötet
07 04 14 Mine blir minnemerke
12 11 2013 Oppererte sårede soldater på sykehus - mens Molde
06 11 2013 Heltedåd berget 113 menneskeliv
17 05 2013 Harald Blikras sin tale på Rådhusplassen
12 03 2013 U-båtdramatikk fra 1 vedenskrig
26 10 2012 Reis et skammens monument
13 06 2012 Smell i orlogssalutten 17 mai
06 06 2012 Sterkt budskap på nationaldagen
05 06 2012 Storslott orlogsfest i Bergen
17 05 15 NOFs Landsmøte og Nordisk marinestevme 2016
17 05 15 Orlogsforeningen holder 17 mai tradisjoner i hevd
20 08 14 NMK Nytt Nr 2
10 12 13 Skjemtegauken - Max Manus
10 12 13 NOF's hederstegn til Kjell Thune
17 05 13 Erik Brauner ved monumentet "Orlogsgasten" 17 mai
12 03 13 Irsk stolthet over norsk viking arv
27 02 13 "Doffen" Helleseth er død
07 12 12 Hederstegn til kvinner i Oslo Orlogsforening
05 11 12 En synkeferdig marine
13 06 12 "Forsvarssaken ikke noe man leker med"
17 05 12 Vi hedrer minnet til de 4000 som aldri kom hjem